Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV

Selected Images


0454055
0454055

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
State Plant Pathology Institute of Denmark Archive
0660094
0660094

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
I.M. Smith
1563088
1563088

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
Charles Averre
1563089
1563089

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
Charles Averre
1563090
1563090

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
Charles Averre
1563091
1563091

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
Charles Averre
1563092
1563092

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
Charles Averre
1563093
1563093

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
Charles Averre
5361971
5361971

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
H.J. Larsen
5361977
5361977

Tomato Ringspot Virus
Nepovirus ToRSV
Symptoms
H.J. Larsen

Taxonomic Rank

Kingdom: Viruses
Phylum: Viruses
Class: Single-stranded, positive-sense, RNA (Group IV)
Order: Picornavirales
Family: Comoviridae
Genus: Nepovirus

Other System Links

ICTV: 1079
NPDN Pest: FVTORSV

Categories

Category: Foliage Diseases